Homosexualitet

I denna text gör jag en teologisk genomgång och pastoral reflektion över kyrkans möte med homosexualitet. Ämnet är omdiskuterat och min text utgår från ett pentekostalt församlingsperspektiv. Texten har delats ut vid pingst samtalsdagar där ämnet diskuterats.