Presentation

Jag heter Henrik Åström och är verksam som pastor och föreståndare i Pingstkyrkan i Lund. Jag är född i Huskvarna och växte upp i samhället Ölmstad. Jag är gift med Anna och tillsammans har vi barnen Signe och Oscar.

Jag brinner för den lokala församlingens uppdrag och att förkunna det kristna budskapet. Som pastor har jag varit verksam i Skärstads Pingstförsamling (2000- 2003), Pingstkyrkan Helsingborg (2003-2017), Lunds Pingstförsamling (2018-).

Utbildning:
– Kandidatexamen från Örebro teologiska högskola
– Självårdsutbildning på Kaggeholms folkhögskola
– Masterstudier i praktisk teologi vid Kristiansands teologiska högskola. (3/ 4 klart.)

Även verksam inom:
– Pingst teologiska nätverk
– ALT- styrelseledamot
– Regionledare Pingst Pastor