Presentation

Jag heter Henrik Åström och är verksam som pastor och föreståndare i Pingstkyrkan i Lund. Jag är född i Huskvarna och växte upp i samhället Ölmstad. Jag är gift med Anna och tillsammans har vi barnen Signe och Oscar.

Jag brinner för den lokala församlingens uppdrag och att förkunna det kristna budskapet. Som pastor har jag varit verksam i Skärstads Pingstförsamling (2000- 2003), Pingstkyrkan Helsingborg (2003-2017), Pingstkyrkan Lund (2018-).

Utbildning:
– Bibelskola Pingst i Jönköping. 1 år (Folkhögskola)
– Självårdsutbildning på Kaggeholms folkhögskola
– Pingst Pastorsakademi
– Teol. Kandidat vid Örebro teologiska högskola
– Teol. Master vid Kristiansands teologiska högskola. (Praktisk teologi)

Även verksam inom:
– Pingst teologiska nätverk
– ALT- styrelseledamot (Akademi för ledarskap och teologi)
– Regionledare Pingst Pastor
– Sekreterare i Lunds kristna råd

Tidigare uppdrag:
– Ordförande för Pingst ung Skåne
– Styrelseledamot och vice ordförande (ett år) för Pingstskolorna.
– Pingst referensgrupp för bibelöversättning 2026