Undervisning

Trons svar… Vad är livets mening?

Predikan i Pingstkyrkan Lund 8 okt 2023

Att försvara kristen tro med Bibeln som utgångspunkt

Vad innebär det att vara en Jesus lärjunge?

Predikan i Pingstkyrkan i Lund 23 jan 2022. (Tryck på bilden för att se)

Hur ska vi förhålla oss till trons olika tecken?

Predikan i Pingstkyrkan Lund december 2020. (Tryck på bilden för att se).


Kyrkan- en gemenskap i omsorg

Predikan i Pingstkyrkan i Lund september 2020


Jesus är uppstånden

Pingstkyrkan Lund
12/4- 2020


Vägen till Gud är öppen

Pingstkyrkan i Lund 19 april 2020. (Tryck på bilden för att se)


Rättfärdiggörelse

Pingstkyrkan Helsingborg
10/5- 2020