Undervisning

Vad är änglar för något?

Predikan i Pingstkyrkan i Lund 10 januari 2021. (Tryck på bilden för att se)

Hur ska vi förhålla oss till trons olika tecken?

Predikan i Pingstkyrkan Lund december 2020. (Tryck på bilden för att se).

Kyrkan- en gemenskap i omsorg

Predikan i Pingstkyrkan i Lund september 2020

Jesus är uppstånden

Pingstkyrkan Lund
12/4- 2020

Rättfärdiggörelse

Pingstkyrkan Helsingborg
10/5- 2020