Publikationer

Homosexualitet

Ladda hem

Lewi Pethrus ledarskap


Ladda hem

Driv- och motståndskrafter i en församlings tillväxt och utvecklingsprocess

Ladda hem

Spiritualitetsutveckling utifrån ett pentekostalt perspektiv

Ladda hem

Anden som en kraft i naturlig församlingsutveckling

Ladda hem

Normativitet, tjänande och maktutövning i kyrkan

Ladda ner