Homosexualitet

Tryck på bilden för att ladda ner uppsats

I denna text går jag igenom bibelns texter om homosexualitet och pastoralt reflekterar över hur en församling kan hantera frågan i församlingslivet. Detta är en text som 2019 gavs ut inom Pingst när frågan lyftes och diskuterades i pastorskåren. Dokumentet har sedan använts av många församlingar från olika kyrkosamfund. Dokumentet skrevs före många av de böcker som idag finns skrivna på svenska.