Hur vi ska förhålla oss till trons olika tecken?

Människor frågar idag ofta efter tecken för att kunna tro på Gud. Henrik Åström ger här en bakgrund till tecknens betydelse i den bibliska berättelsen och hur vi ska förhålla oss till dem idag. (Tryck på bilden för att se)