Anden som en kraft i naturlig församlingsutveckling

Detta arbete fokuserar på Anden som kraft i en församlingsutveckling och hur NFU- materialet fokuserar på Anden som en förändringsaktör. Texten är ett arbete utifrån min masterutbildning och innefattar endast ett begränsat perspektiv.