Normativitet, tjänande och maktutövning i kyrkan

I detta arbete reflekterar jag över den tidiga kyrkans ledarskap för att sedan sätta detta i ljuset av den ledarskapsuppfattning som varit vanligt förekommande inom den svenska pingströrelsen.  Texten är skriven utifrån mina masterstudier och har därför ett begränsat omfång och perspektiv.