Driv- och motståndskrafter i en församlings tillväxt- och utvecklingsprocess

Merparten av vårt lands församlingar ser en mycket begränsad tillväxt och medlemstillväxten har i många församlingar stannat av. Hur kommer det sig att församlingar i en väckelserörelse likt Pingströrelsen har stannat av i sin tillväxt och i stort haft samma medlemsantal i årtionden utan att växa vidare? I denna uppgift vill jag utifrån en tillväxtteori som heter livscykelmodellen försöka ge ett antal perspektiv på varför många församlingar stannat upp och hur en församlingsgemenskap kan komma vidare från status quo.